Vanliga frågor

Här svarar vi på dom vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte din fråga bland dessa är du välkommen att kontakta oss här.

Fick jag behålla mina tidigare köp när ni uppdaterade spelarservice.se?

Självklart! Vi har fört över dina tidigare köp. Kontakta oss direkt om något ser fel ut på ditt konto. 

Vad skulle göra Spelarservice.se bättre än andra liknande tipstjänster?

Det är naturligtvis upp till var och en att bedöma, men vi har resurserna att ha flera heltidsanställda och lägger helt enkelt ner väldigt mycket tid på våra tips. Våra tipsters har också stor erfarenhet av branschen och har jobbat för olika av de största firmorna i hela sitt liv. Det i sin tur bygger inte bara upp kunskap, utan även metod och kontakter. Vi plussade ca 510 000 kr netto på våra V75-tips under 2010 och plussade ca 55 000 kr netto året innan. På alla spelformer totalt spelade vi in ca 1,2 miljoner kr under 2010 vilket innebär ett totalnetto på ca 500 000 kr för den som tog rygg rakt av. Vi ligger nettoplus totalt på våra V75-förslag sedan starten 2007. Sedan är det faktiskt så att Spelarservice.se är så mycket mer än själva tipsen. Våra omfattande analyser och värdefulla info gör tjänsten användbar för vilken spelare som helst – oavsett kunskaps- eller omsättningsnivå. Vi drar i princip alltid objektivt sett korrekta slutsatser på subjektivt fastställda grunder, för att uttrycka det lite krångligt och vetenskapligt. På ren svenska betyder det att vi i princip väldigt ofta gör rätt utifrån den underliggande information som finns, men sedan är det många andra variabler som påverkar hur ett travlopp slutar som bekant. I längden tror vi dock starkt på detta synsätt, vilket också visat sig i kronor och ören på våra spelförslag de senaste åren. Dessutom har vi landets bästa intervjuer i och med att vi anstränger oss lite mer och ser värdet i dem. Vi är också den enda aktör som gör omfattande och djuplodande stallbacksrundor varje lördagmorgon inför V75.

Hur vet jag att verksamheten är seriös och att mina prenumerationspengar inte försvinner?

När det gäller det ekonomiska så har vi drivit en solid och stark rörelse sedan 2007 när Spelarservice.se bildades i nuvarande form. De fasta kostnaderna är små och riskerna därmed obefintliga för ekonomiskt obestånd. Spelarservice.se är dessutom bara en produkt och inget företag, och Story House Egmont AB som äger spelarservice.se sedan februari 2014 är en del av den nordiska mediakoncernen Egmont med synnerligen stark balansräkning och den ekonomiska risken är försvinnande liten.

Varför har ni ingen kundtjänst via telefon?

Det är egentligen mycket enkelt – vi vill lägga alla personalresurser vi har på tipsen och själva produkten. Du kan nå Webb-supporten helgfria vardagar 09.00-17.00 och på helger är supporten öppen 2-3 timmar innan loppen.

När publiceras era tips?

Vardagstipsen (V86, V64 och DD) publiceras på tävlingsdagen kl 14.00. Skulle det vara helgdag och därmed dagtrav på någon av dessa spelformer så publiceras tipsen kl 08.00 samma dag. Detsamma gäller V64 på söndagar, dessa tips publiceras alltid kl 08.00 på söndagen. V75 lördag publiceras däremot kl 15.00 på fredagen.

Vad betyder de röda och gröna pilarna på hästarna på V75?

I vårt V75-material skriver vi ner den relevanta info som framkommit under veckan när det gäller senaste starter, balans, träningsjobb, eventuell taktik och så vidare. Denna information kan grovt sett vara antingen positiv, negativ eller neutral. När vi bedömer att viss information bör vara till det positiva till denna start jämfört med den senaste så markerar vi det med grön pil (det kan vara ett skoryck eller ett extra vässande jobb som varit utöver det vanliga), och när det omvänt finns negativ info (hästen har stått över jobb, kan inte gå med optimal balans till exempel) så markerar vi det med röd pil. När infon är neutral gör vi ingen markering.

Varför kör ni inga bolagsspel där jag kan vara med och satsa pengar på systemen? 

Det finns egentligen flera anledningar till det. Det tyngst vägande är kanske att vi har väldigt många medlemmar, och intresset skulle troligen bli relativt stort. Då hamnar man i ett dilemma - vi kan inte gärna göra flera olika system som ser olika ut, det gör att vissa skulle vinna ibland när andra förlorar trots att man deltar i samma bolagsspel. Vi kan heller inte göra samma system med många deltagare och inlämnat i många exemplar, då skulle vi "döda" vår egen potential. Utöver detta tillkommer de administrativa problemen som skulle bli omfattande då vi förväntar oss att intresset skulle vara stort, samt de juridiska frågor som är förknippat med detta. Trots att många sajter kör med andelsspel idag så uppskattar inte Finansinspektionen den här typen av "diskretionär förvaltning" utan tillstånd, och även Lotteriinspektionen kräver egentligen tillstånd för att spela på detta sätt organiserat.

Hur kommer jag åt analyserna i materialen?

Det är möjligt att vi varit lite för otydliga i utformandet av just översikten. Vi får en del frågor om det bara är ranken och systemet man får som prenumerant (den sida man hamnar på först när man öppnar materialet). Så är det så klart inte, ovanför streckfördelningen kan Du enkelt klicka Dig fram och tillbaka mellan varja lopp och där ta del av all info. Du kan också välja att skriva ut allt eller bara valda delar. I denna meny finns också intervjuerna - och i förekommande fall stallbacke och värmningar.

När och på vilka spelformer kan jag få värmningsinfo?

Vi gör både stallbacke och värmningsinfo till V75. Det är den överlägset största spelformen och där vill vi "ta produkten i mål" hela vägen fram till spelstopp. Vi börjar rapportera från 14.30 på lördagen med stallbacksinfo och fortsätter sedan med värmningar. Denna information uppdateras enligt schemat.

Denna baninfo kostar inget extra utan ingår i den ordinarie prenumerationen för V75 och Du hittar den enkelt på förstasidan med sammanfattningen som är det Du hamnar på då Du öppnar ett sådant tips. Klicka sedan på "Värmningar" längst upp i menyraden, ovanför streckfördelningen.

Vart och varför flyttades intervjuerna?

Förut hade man ett val då man öppnade aktuell tävlingsdag - tipsmaterial eller intervjuer. Nu klickar man bara på "Tips och intervjuer". När Du väl gjort detta så väljer Du sedan "Intervjuer" längst upp ovanför streckfördelningen på översikten. Bredvid fliken för där Du hoppar mellan loppanalyserna. Anledningen till denna nyordning är framför allt att man nu kan skriva ut intervjuerna. Det är också mycket efterfrågat och förenklar för prenumeranten en del eftersom det kan vara stora textmassor vissa dagar. Dessutom blev det ibland mycket klickande då vi hade bild på varje tränare/kusk, även om det också var kul. Framför allt att se hur de okända ser ut.

Varför gör vi inte längre tips till V4?

Det enkla svaret är helt enkelt att intresset inte var tillräckligt stort. Eftersom de bara gick att paketera ihop med V64 till en "vardagsprenumeration" gick det ut över dem som gillar V64 men inte V4 och det var inte hållbart i längden. Att erbjuda V4 till försäljning självständigt går inte att räkna hem, och då valde vi istället att lägga ner den satsningen och öka fokus och resurser på V64 istället. Längre analyser, fler intervjuer, bättre tips. Det var alltså ingen direkt besparing att lägga ner V4, utan snarare en annan allokering av resurserna så att de hamnar där de uppskattas - och på vardagarna är det på V64.

Betala per omgång - till lägsta pris

Genom att betala med ditt kreditkort kan du få det lägsta priset per omgång och du behöver inte handla för en stor summa på en gång.  Det enda bindningsvillkoret är att du kan säga upp ditt abonnemang först efter 2 debiterade omgångar, alternativt om du väljer kombinationspaketet V75+V86, 2 veckor.